Vad är ERP?

ERP står för "Enterprise Resource Planning", vilket kan översättas till resursplanering för stora företag på svenska. Det är en typ av mjukvara som hjälper företag att integrera och automatisera sina affärsprocesser för att effektivisera driften. Genom att använda ett ERP-system kan ett företag säkerställa att alla dess avdelningar arbetar med samma information och följer samma processer, vilket leder till förbättrad produktivitet, ökad lönsamhet och bättre beslutsfattande.

Fördelar med ett ERP affärssystem

När man inför ett ERP affärssystem kan man förvänta sig en rad fördelar, bland annat:

  • Ökad effektivitet: Genom att automatisera och standardisera affärsprocesser minskar man risken för misstag och dubbelarbete.
  • Förbättrat beslutsfattande: Med ett integrerat system får man tillgång till realtidsdata vilket underlättar snabba och välgrundade beslut.
  • Kostnadsbesparingar: Genom att effektivisera processer kan man minska driftskostnader.
  • Förbättrad kundservice: Med bättre tillgång till kundinformation kan man ge snabbare och mer personlig service.
  • Skalbarhet: ERP affärssystem kan anpassas och växa i takt med företagets behov.

Funktioner som hanteras i ett ERP affärssystem

Ett ERP affärssystem skiljer sig något från ett CRM-system. Här är fem funktioner som du får med ERP.

Ekonomi

ERP-system erbjuder omfattande ekonomiska verktyg för att hantera bokföring, fakturering, budgetering och rapportering. Genom att integrera ekonomiska processer kan företag enkelt följa upp sin finansiella status och göra prognoser.

Handel

Inom handel kan ERP-system hjälpa till med orderhantering, lagerstyrning, försäljningsanalys och kundrelationshantering. Detta säkerställer att beställningar hanteras effektivt och att lagerhållningen optimeras.

Personal

På personalfronten kan ett ERP affärssystem hantera allt från rekrytering till löneadministration och prestationsuppföljning. Detta leder till bättre personalhantering och ökad medarbetarnöjdhet.

Tillverkning

För tillverkande företag erbjuder ERP lösningar för produktionsplanering, kvalitetssäkring och lagerstyrning. Genom att ha en integrerad vy över produktionen kan företag minska slöseri och öka produktiviteten.

Försörjning

ERP kan hjälpa till med inköp, leverantörsrelationer och lagerhantering, vilket optimerar försörjningskedjan och säkerställer att resurserna används effektivt.

Olika ERP affärssystem

Det finns många olika ERP-system på marknaden, varav några av de mest kända är Visma, Infor och Oracle. Valet av system beror ofta på företagets storlek, bransch och specifika behov. Många gånger finns det anledning att ta hjälp av en tredjepart som hjälper er att skräddarsy ert ERP affärssystem – Cloud Connection erbjuder just detta. De hjälper dig att välja ett baserat på era behov och ser till att det implementeras och sätts upp utifrån hur er verksamhet ser ut. Här tipsar vi om några av marknadens största ERP-affärssystem, varav några du kan få hjälp att sätta upp med Cloud Connection.

Visma.net

Visma.net är ett molnbaserat ERP-system som är särskilt utformat för att möta behoven hos små och medelstora företag. Tack vare sin molnbaserade arkitektur är systemet skalbart, vilket gör det enkelt för företag att anpassa lösningen allteftersom deras behov växer. Visma.net erbjuder moduler för ekonomi, försäljning, inköp, lager, projekt och tidrapportering. Dessutom är det lätt att integrera med andra Visma-lösningar och tredjepartsapplikationer.

Mer om Visma.net

Visma Business

Visma Business är ett annat ERP-system från Visma och är avsett för medelstora till stora företag. Detta system är känt för sin flexibilitet och anpassningsförmåga, vilket gör det lätt att skräddarsy efter företagets specifika behov. Visma Business NXT hanterar allt från ekonomi, order, lager, till produktion och kundrelationer, vilket ger företag en 360-graders vy över sin verksamhet.

Mer om Visma Business

Infor

Infor är en global leverantör av affärsapplikationer och erbjuder en mängd ERP-lösningar som passar olika branscher och företagsstorlekar. Deras produkter är kända för att vara branschspecifika, vilket innebär att de är skräddarsydda för att möta unika behov inom olika sektorer. De erbjuder bland annat lösningar för tillverkning, distribution, hälso- och sjukvård, och gästfrihet. Infor fokuserar på att leverera molnbaserade lösningar, men erbjuder även on-premise alternativ för vissa produkter.

Mer om Infor

Oracle

Oracle är en av världens största leverantörer av affärsprogramvara, och deras ERP-lösningar används av företag över hela världen. Oracle ERP Cloud är en omfattande molnbaserad lösning som hanterar finans, försörjningskedjan, personalresurser och mer. Oracles lösningar är kända för sin skalbarhet, säkerhet och djupa funktionalitet, vilket gör dem populära bland stora företag och organisationer. Dessutom erbjuder Oracle en rad verktyg för analys, databashantering och applikationsutveckling, vilket gör det enkelt för företag att bygga och skala sina system.

Mer om Oracle

SmartDok – för byggbranschen

SmartDok är ett ERP-system speciellt utvecklat för byggbranschen. Genom att kombinera funktioner som tidsrapportering, materialhantering och projektöversikt, erbjuder det en komplett lösning för att effektivisera arbetsflöden. Med en användarvänlig mobilapp kan data samlas in direkt från arbetsplatsen, vilket underlättar löne- och faktureringsprocesser. Den digitala plattformen integreras smidigt med andra ekonomisystem, vilket gör SmartDok till en central nod i byggföretagens digitala ekosystem.

När behövs ett ERP system?

Är du osäker på om ditt företag är i behov av ett ERP system? Om någon av nedan påståenden går att applicera på er verksamhet bör ni överväga att implementera användningen av ett affärssystem som centraliserar flera av företagets funktioner i en och samma plattform.

Kundens förväntningar uppfylls inte

Om ditt företag kämpar med att uppfylla kundernas förväntningar, kan det vara dags att överväga ett ERP-system. Med rätt information tillgänglig kan du snabbare svara på kundförfrågningar, hantera order effektivt och säkerställa leveranser i tid.

Du jobbar i flera olika system

Om ditt företag använder flera olika system för att hantera olika delar av verksamheten kan det leda till ineffektivitet och misstag. Ett ERP-system kan konsolidera dessa processer och erbjuda en enhetlig lösning.

Grundläggande system förhindrar tillväxt

Om ditt nuvarande system hindrar företagets tillväxt genom att vara för begränsat eller svårt att skala upp, kan ett ERP-system vara svaret. Moderna ERP-lösningar är flexibla och kan anpassas efter företagets föränderliga behov.