SmartDok

SmartDok är ett framstående digitalt verktyg som hjälper byggföretag att förbättra sin effektivitet, spara tid och pengar, samt förenkla arbetsprocessen. Med en uppsättning specialiserade funktioner har SmartDok blivit en oumbärlig plattform för många inom byggsektorn.

Vad är SmartDok?

SmartDok är inte bara ett program eller en app, det är ett komplett ERP system för byggbranschen som ger företag de verktyg de behöver för att hantera allt från projektplanering till lönehantering.

Genom att välja SmartDok tar byggföretag ett steg närmare en mer strömlinjeformad, effektiv och modern arbetsmiljö. Oavsett storlek eller specialitet erbjuder SmartDok lösningar som kan anpassas efter varje företags unika behov.

Affärssystem för byggbranschen

Byggbranschen är känd för att vara komplex, med många flyttande delar, variabler och oplanerade förändringar. SmartDok har utvecklats specifikt med denna bransch i åtanke, och erbjuder funktioner och verktyg som direkt adresserar de unika utmaningar och behov som byggföretag står inför.

Funktioner i SmartDok

Flera nyckelfunktioner gör SmartDok till ett ovärderligt verktyg för byggbranschen:

 • Tidsrapportering: Anställda kan lätt rapportera in sina arbetstider, vilket underlättar lönehanteringen
 • Materialhantering: Håll koll på materialförbrukning och lager
 • Maskinlogg: Följ upp och hantera maskin- och fordonsanvändning
 • Dokumenthantering: Spara, dela och granska viktiga projektrelaterade dokument digitalt
 • Projektöversikt: En helhetsbild av pågående projekt, tidsplaner och budgetuppföljning

Smart implementering av SmartDok

Implementering av nya system eller teknologier inom en organisation kan vara en komplex och utmanande process. Många gånger finns det fördelaktiga skäl till att få hjälp med implementering från en tredjepart. Cloud Connection erbjuder implementering av SmartDok och erbjuder därmed flera fördelar:

 • Expertis: Med specialisering på implementering har de en djupgående kunskap om produkten eller tjänsten i fråga. De vet vilka vanliga utmaningar som kan uppstå och hur man bäst hanterar dem.
 • Objektivitet: Intern personal kan vara partisk baserat på gamla system eller metoder de är vana vid. En extern tredjepart kommer med ett friskt perspektiv och kan erbjuda en objektiv syn på den bästa implementeringsstrategin.
 • Tidsbesparing: Implementeringsprocessen kan många gånger snabbas upp. De har erfarenheten att leda processen smidigt, vilket kan spara tid och pengar i långa loppet.
 • Utbildning: Många tredjepartsexperter erbjuder inte bara implementeringstjänster, utan också utbildning. Detta säkerställer att personalen kan använda det nya systemet effektivt från start.
 • Resursavlastning: Istället för att dra bort intern personal från deras kärnuppgifter för att hantera implementeringen, kan en tredjepart ta hand om denna process, vilket låter den reguljära verksamheten fortsätta som vanligt.
 • Riskminimering: En erfaren tredjepart kan identifiera och förutse potentiella fallgropar eller risker med implementeringen och ta steg för att undvika eller hantera dem.
 • Efterföljande support: Efter att implementeringsprocessen är klar kan det fortfarande uppstå frågor eller problem. Många tredjepartsexperter erbjuder efterföljande support, vilket ger trygghet till organisationen.

SmartDok – fördelar

Det finns många fördelar med SmartDok. Tack vare dess tillämpning och många funktioner särskilt anpassade efter bygg- och anläggningsbranschen är den för många företag det självklara valet vid val av projektverktyg.

Anpassat för byggbranschen

SmartDok är skräddarsytt för byggbranschens specifika behov. Istället för att anpassa generiska verktyg för specifika uppgifter, har SmartDok byggts från grunden med tanke på byggföretagens vardag.

Rapportering i app

Tack vare SmartDoks mobilapp kan anställda rapportera tid, materialanvändning och andra viktiga uppgifter direkt från byggarbetsplatsen. Detta minimerar behovet av papper och manuell datainmatning.

Här kan du ladda ner appen till iPhone och Android.

Underlag för löner och fakturor

Genom att automatiskt samla in tidrapporter och andra relevanta uppgifter, skapar SmartDok ett pålitligt underlag för löne- och faktureringsprocesser, vilket minimerar risken för fel.

Integrera med andra ekonomisystem

SmartDok är utformat för att smidigt kunna integreras med andra ekonomisystem såsom Visma.net. Detta gör det enkelt för företag att kombinera sina befintliga system med de fördelar SmartDok erbjuder.

Användarvänligt

Trots sin omfattande funktionalitet är SmartDok utformat för att vara lätt att använda. En intuitiv design och klara instruktioner gör att även de som är mindre tekniskt kunniga kan börja använda systemet snabbt.

Digitaliserat

I en tid då digitaliseringen går framåt i rasande fart, står SmartDok i frontlinjen för byggbranschens omvandling. Genom att erbjuda digitala lösningar minskar det behovet av papper och ger samtidigt företagen möjlighet att arbeta mer effektivt och hållbart.