Lagerhanteringssystem / WMS

Lagerhanteringssystem, eller WMS (Warehouse Management System), har blivit en grundläggande del av många företags drift. Dessa system erbjuder en effektiv lösning för att hantera, spåra och optimera lagerprocesser. Men vad är egentligen ett lagerhanteringssystem, vilka funktioner erbjuder ett WMS, och vilka exempel finns på marknaden?

Vad är lagerhanteringssystem (WMS)?

Ett lagerhanteringssystem, WMS, är ett mjukvarusystem designat för att stödja och optimera lagerfunktionalitet och lagerhanteringsprocesser. Det går från grundläggande lagerstyrningsfunktioner, som spårning av varor och lagerplatser, till mer avancerade funktioner som orderhantering, upphämtning och förpackning. Målet med ett WMS är att hjälpa organisationer att minska manuella processer, maximera lagerutrymmet och öka effektiviteten genom hela lagerprocessen.

Funktioner i ett WMS

Ett WMS kan ha många funktioner beroende på behoven hos den organisation som använder det. Här är några av de vanligaste funktionerna:

 • Lagerlokalisering: Kartlägger varje artikel i lagret och optimerar placering baserat på frekvens eller storlek
 • Inventeringshantering: Ger realtidsdata om lagerstatus, vilket minskar risken för över- eller underlager
 • Orderhantering: Automatiserar processen för orderplockning, packning och leverans
 • Returhantering: Effektiviserar returprocessen och återinsättning av varor till lagret
 • Förutsägande analys: Använder historiska data för att förutsäga framtida lagerbehov
 • Rapportering: Genererar rapporter om lagerstatus, orderhistorik, arbetsproduktivitet med mera

Exempel på lagerhanteringssystem

Här är några exempel på populära WMS-lösningar:

Bitlog WMS

Bitlog WMS är en svensk lösning som är särskilt utformad för att möta de specifika behoven hos nordiska företag. Det erbjuder skalbara lösningar, från små företag till stora distributionsnätverk. Några av dess huvudfunktioner inkluderar automatisk orderallokering, integrerade fraktalternativ och ett användarvänlig gränssnitt.

Mer om Bitlog WMS

Ongoing Warehouse

Ongoing Warehouse är ett annat framstående WMS med skandinaviskt ursprung. Systemet är molnbaserat, vilket betyder att användare kan komma åt det var som helst och när som helst. Dessutom prioriterar Ongoing Warehouse integrationen med andra system, vilket gör det till en flexibel lösning för många företag.

Mer om Ongoing Warehouse

Implementera lagerhanteringssystem med tredjepart

För vissa företag kan det vara bäst att samarbeta med en tredje part för att implementera ett WMS eller ett lagerhanteringssystem – Cloud Connection erbjuder just detta och ett skäl till att samarbeta är att det kan finnas en brist på intern expertis inom lagerhantering eller behovet av en skräddarsydd lösning som kräver extern hjälp. Och fördelarna är många.

 • Expertis på området: Tredjepartsleverantörer specialiserar sig ofta på lagerhantering och har därmed ackumulerat kunskap och erfarenhet över tid. De kan dra nytta av denna expertis för att erbjuda bästa möjliga lösningar och rådgivning.
 • Resursbesparing: Genom att delegera uppgiften till experter kan ett företag spara på både tid och interna resurser. Detta kan vara särskilt värdefullt för företag som inte har den interna kapaciteten att genomföra en sådan implementering på egen hand.
 • Skräddarsydda lösningar: Eftersom varje företag har unika behov kan en tredjepart erbjuda anpassade lösningar som passar just dina affärsbehov, snarare än en "one-size-fits-all" lösning.
 • Oavbruten teknikuppdatering: Tekniken utvecklas ständigt. Genom att samarbeta med en tredjepart säkerställer du att ditt WMS hålls uppdaterat med de senaste funktionerna och säkerhetsuppdateringarna.
 • Flexibilitet: Om ditt företag växer eller förändras kan en tredjepart snabbt anpassa WMS efter de nya förutsättningarna. Detta kan vara särskilt värdefullt för snabbväxande företag eller företag som upplever säsongsmässiga variationer i efterfrågan.
 • Support och underhåll: De flesta tredjepartsleverantörer erbjuder supporttjänster, vilket innebär att om det uppstår några problem eller om du har några frågor om ditt WMS, finns det en dedikerad supportlinje att vända sig till.
 • Kostnadseffektivitet: Även om det kan finnas en initial investering när du samarbetar med en tredjepart, kan de långsiktiga besparingarna i effektivitet och produktivitet göra det till ett kostnadseffektivt val.
 • Integrationsmöjligheter: Ett erfaret tredjepartsföretag har ofta kunskap om och kapacitet att integrera WMS med andra system, som ERP, CRM eller e-handelsplattformar, vilket säkerställer en sömlös drift över alla affärsprocesser.
 • Utbildning: Många tredjepartsleverantörer erbjuder utbildning för ditt team, vilket säkerställer att alla vet hur man använder ert nya lagerhanteringssystem på ett effektivt sätt.

Att välja en tredjepart för att implementera och hantera ditt lagerhanteringssystem kan vara ett strategiskt beslut som resulterar i ökad effektivitet, kostnadsbesparingar och övergripande förbättrad lagerhantering.